Zoek boeken

Uitgever
Auteur
Trefwoord, ISBN, auteur of uitgever
0461 Oude Oosterse verhalen
0526 Homero's Ilias
0550 Dialogen
1602 Prisma Latijns citatenboek
1900 Fabels van Aesopus
Aeneis I-VI
Aeneis VII-XII
Aristoteles
De avonturen van Odysseus
Über die Seele
Bloemlezing uit Metamorphoses Tristia en Fasti
Het boek der liefdeszangen
Brieven van Cicero
Catullus verzamelde verzen
Charmides, Lysis, Laches, Menoon, Hippias
Corpus Hermeticum
Divina Commedia II Purgatorio
Gorgias en Socrates
Grieksche Lyrische dichters en hunne poëzie
Grieksche sagen
Griekse Geschiedschrijvers
Griekse Varia
Helleense Mythos
Homeros
Homerus Ilias
Ilias en Odyssee
Kikvorsen-muizenstrijd
Klassieke letterkunde
Klassieke letterkunde
Latijnse Geschied schrijvers
Latijnse Varia
Het leven van Herodes
Lore and Science in Ancient Pythagoreanism
Martial: the Epigrams
Mystical Theology and the Celestrial Hierarches
Het nieuwe leven
Odysseus, de grote zwerver
Oude meesters van de propaganda
Ovidius
Perzen
Philo von Alexandria IV
Philo von Alexandria V
Plato, schrijver
Plato, schrijver
Platons Dialog Menon
Platoons drinkgelag
Platoons Phaidoon
Plato's Phaedrus
Plato's Psychology
Plutarch's Historical Methods
Plutarchus
Pythagoras and early Pythagoreanism
Pythagoras Revived
Pythagore et la Philosophie Pythagoricienne I

Pagina's